Menu

Väčšina našich citylightov v Bratislave a Košiciach je umiestnená v prístreškoch pre cestujúcich na zastávkach MHD a tvorí ich súčasť. Je však veľa lokalít, na ktorých sme vybudovali prístrešky, avšak z rôznych dôvodov nebolo možné do nich inštalovať citylighty.

A práve na týchto miestach Vám ponúkame samotný prístrešok MHD ako nosič reklamy. Výber počtu a miest je individuálny.

Základný spôsob ich využitia je oblepenie skiel, ktoré tvoria steny prístrešku. Samolepiacimi reklamnými fóliami je možné polepiť všetky vnútorné, alebo aj vonkajšie sklá, alebo len ich časť.

Celopolep, tzv. obrandovanie prístrešku, je možné zatraktívniť inštaláciou rôznych 2D alebo 3D nadstavieb.

Rozmery: individuálne

Doba prenájmu: 2 a viac týždňov

Klientom, ktorí majú prenajatú sieť citylightov, ponúkame možnosť obrandovať si na dobu kampane niektorý z prístreškov so citylightom v rámci siete.
Pri týchto prístreškoch sú ďalšími možnosťami ako ich netradične využiť rôzne svetelné efekty, ozvučenie, šírenie vône do priestoru, prehrávanie videa alebo prezeranie internetu na zabudovaných LCD obrazovkách ap.

Túto formu reklamy ponúkame v Bratislave a Košiciach.