Menu

JCDECAUX SLOVAKIA s.r.o.

Kopčianska 92, 851 01 Bratislava
IČO: 35 695 412
DIČ: 2020356030
IČ DPH: SK2020356030

ISPA s.r.o.

Kopčianska 92, 851 01 Bratislava
IČO: 31 328 717
DIČ: 2020300777
IČ DPH: SK2020300777

Tel.: +421/2/682 075 02
E-mail: ispa@jcdecaux.com

Vedenie spoločnosti
Miloš Karpáti - Konateľ
E-mail: milos.karpati@jcdecaux.com

Ľubica Rovnerová - Finančná riaditeľka
E-mail: lubica.rovnerova@jcdecaux.com

Beata Koreňová - Asistentka vedenia spoločnosti
Tel.: +421/2/682 075 02
Mob.: +421/915 851 501
E-mail: beata.korenova@jcdecaux.com

Obchodné oddelenie JCDecaux
Alena Babichová - Senior Sales Manager  
Tel.: +421/2/682 075 23
Mob.: +421/915 851 510
E-mail: alena.babichova@jcdecaux.com

Marcela Staršicová - Sales Manager
Tel.: +421/2/682 075 23
Mob.: +421/915 851 506
E-mail: marcela.starsicova@jcdecaux.com

Ingrid Horňáková - Sales Manager
Tel.: +421/2/682 075 14
Mob.: +421/915 851 539
E-mail: ingrid.hornakova@jcdecaux.com

Obchodné oddelenie ISPA
Libuša  Kašubová - Senior Sales Manager
Tel.: +421/2/682 075 22
Mob.: +421/915 851 512
E-mail: libusa.kasubova@jcdecaux.com

Zuzana Čeňková  - Sales Manager
Tel.: +421/2/68 207 506
Mob.: +421/915 851 515
E-mail: zuzana.cenkova@jcdecaux.com

Renáta Nováková  - Sales Manager
Tel.: +421/2/68 207 503
Mob.: +421/915 851 502
E-mail: renata.novakova@jcdecaux.com

Technické oddelenie
Vladimír Svitok – Vedúci oddelenia
Tel.:     +421/2/68 207 532
Mob.: +421/915 851 538
E-mail: vladimir.svitok@jcdecaux.com

Tomáš Sudovský – Zástupca vedúceho oddelenia
Tel.: +421/2/68 207 526
Mob.: +421/915 851 536
E-mail: tomas.sudovsky@jcdecaux.com

Fakturácia
Naďa Šušková
Tel.: +421/2/682 075 10
Mob.: +421/903 253 699
E-mail: nada.suskova@jcdecaux.com

Sklad plagátov
Tel.: +421/2/682 075 27

Blažej Ďurža - Vedúci skladu
Mob.: +421/915 851 525
E-mail: blazej.durza@jcdecaux.com

Michal Balúch - Skladník
Mob.: +421/915 851 535

Akvizičné oddelenie
Ladislav Pazdera - Regionálny riaditeľ Bratislava a Západné Slovensko
Tel.: +421/2/68 207 520
Mob.: +421/915 851 518
E-mail: ladislav.pazdera@jcdecaux.com

Ľubomír Mäsiar - Akvizícia Bratislava a Západné Slovensko
Tel.: +421/268 207 517
Mob.: +421/915 851 505
E-mail: lubomir.masiar@jcdecaux.com

Hana Vasarábová - Akvizícia Bratislava a Západné Slovensko
Tel.: +421/2/68 207 533
Mob.: +421/915 851 517
E-mail: hana.vasarabova@jcdecaux.com

Tomáš Kálazi - Správa nájomných zmlúv
Tel.: +421/2/68 207 507
Mob.: +421/915 851 540
E-mail: tomas.kalazi@jcdecaux.com

Pobočka Banská Bystrica
Ulica ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421/48/414 66 43, 414 80 97

Milan Kocian - Regionálny riaditeľ Banská Bystrica a Stredné Slovensko
Mob.: +421/915 851 511
E-mail: milan.kocian@jcdecaux.com

Pobočka Košice
Jantárová 30, 040 01 Košice
Tel.: +421/55/678 46 16, 678 00 10

Milan Horák - Regionálny riaditeľ Košice a Východné Slovensko
Mob.: +421/915 851 507
E-mail: milan.horak@jcdecaux.com

Peter Stankovič - Akvizícia Košice a Východné Slovensko
Mob.: +421/915 851 508
E-mail: peter.stankovic@jcdecaux.com

Vlasta Pillárová - Sales Manager
Mob.: +421/915 851 504
E-mail: vlasta.pillarova@jcdecaux.com