Menu

Rozmery (šírka x výška)

  • Statické bigboardy: 8 x 3,5 m; 10,1 x 4,8 m; 16 x 6 m; 20 x 8 m; 30 x 12 m
  • Prizma bigboardy (striedajú sa max. 3 vizuály na 1 ploche): 9,85 x 4,52 m

 

Popis: Na Prizma bigboardy sa lepia samolepiace fólie, na ostatné plochy je možné umiestniť samolepiace fólie alebo banery. Osvetlené plochy.

Doba prenájmu: štandardne 1 kalendárny mesiac a dlhšie

V súčasnosti ponúkame klientom 80 bigboardov a megaboardov v krajských a okresných mestách a na cestných ťahoch na Slovensku.