Menu

Rozmer (šírka x výška): 504 x 238 cm

Popis: Na billboard je možné umiestniť papierový plagát, ktorý je vhodný na 1 - 2 mesačnú kampaň, alebo baner, ktorý má životosť minimálne 12 mesiacov.

Doba prenájmu: min. 1 kalendárny mesiac

V súčasnosti ponúkame klientom 2500 billboardov v 280 mestách a obciach a na cestných ťahoch na Slovensku.