Menu

Rozmer (šírka x výška): 80 x 120 cm, resp. iný podľa konkrétneho mesta

Popis: plechová tabuľa polepená fóliou, nainštalovaná na stĺpe verejného osvetlenia alebo trakčného vedenia

Doba prenájmu: štandardne 1 rok a dlhšie

Tabule sa inštalujú v lokalitách, ktoré sú dôležité pre navigáciu k danému miestu.

Túto službu ponúkame predovšetkým v Bratislave a Košiciach, ale aj v iných mestách podľa dohody.