Menu

JCDecaux vo svete

V roku 1964 vynašiel Jean-Claude Decaux reklamný mestský mobiliár. Spoločnosť JCDecaux navrhuje, inštaluje a udržiava celý rad bezplatných alebo lacných služieb v prospech miest, obyvateľov a cestujúcich, vrátane prístreškov  MHD, samoobslužných bicyklov, informačných panelov pre cestujúcich a mobilných nabíjacích terminálov. Tieto služby sú financované z reklamných plôch, ktoré sa nachádzajú na rušných cestách a ponúkajú klientom maximálnu viditeľnosť. Každý deň JCDecaux oslovuje viac ako 840 miliónov ľudí na planéte. Viac na www.jcdecaux.com

 

Viac ako 80krajín
3 670miest
964 760reklamné panely
2 312 mil €výnosy 2020
10 230zamestnancov

Na Slovensku

Skupina JCDecaux je na Slovensku zastúpená prostredníctvom spoločností J.C. DECAUX SLOVAKIA s.r.o. a ISPA s.r.o.

Od roku 1990, kedy boli ešte pod firemným názvom GUVE podpísané dlhodobé zmluvy s mestami Bratislava a Košice, vybudovala J.C. DECAUX SLOVAKIA na vlastné náklady prístrešky MHD v Bratislave a Košiciach. Financovanie výstavby a následnej údržby, opráv a čistenia je zabezpečené výlučne z príjmov z prenájmu reklamných plôch - citylightov, ktoré sú súčasťou prístreškov v najfrekventovanejších lokalitách mesta. Do portfólia ponúkaných produktov pribudli v roku 2002 citylighty v centre Žiliny a v roku 2008 CityLightBoardy v Bratislave a v Košiciach.

Spoločnosť ISPA bola založená v roku 1990. Zo začiatku pôsobila na slovenskom trhu vonkajšej reklamy vo forme obchodného zastúpenia rakúskej firmy ISPA Werbung. V roku 1992 sa pretransformovala na ISPA s.r.o. Od roku 2001 je 100%-ným majiteľom ISPA rakúska outdoorová spoločnosť Gewista - Werbegesellschaft m.b.H., ktorá takisto patrí do skupiny JCDecaux.

V súčasnosti ISPA poskytuje svojim klientom nasledovné nosiče:

  • backlighty
  • billboardy
  • bigboardy
  • megaboardy
  • fasády
  • reklamné plochy na mostoch (bridgeboardy)
  • mobilky a informačné tabule na stĺpoch verejného osvetlenia